Tecnomatic Overfladebehandling A/S arbejder i henhold til internationale standarder og bestemmelser, herunder ISO 9001 og RoHS-direktivet.

Læs mere om vores politikker, målsætninger og standarder:

 • Kvalitetspolitik
 • Kvalitetsmålsætninger
 • Korrosionsklasser
 • Arbejdsmiljø & Miljø

Kvalitetspolitik

 • Tecnomatic vil til stadighed fastholde et godt renommé blandt kunder og konkurrenter, som en kompetent og fleksibel samarbejdspartner.
 • Tecnomatic skal være kendt og værdsat som en kvalitetsbevidst virksomhed, der sætter kundens krav og behov i fokus.
 • Tecnomatic lægger vægt på at kunne rådgive kunderne om metoder til overfladebehandling og vil til enhver tid tilstræbe ny viden inden for overfladebehandling.

Kvalitetsmålsætninger

For at sikre en ensartet håndtering og behandling af de specifikke emner, har Tecnomatic indført et kvalitetskontrolsystem frit efter DS/EN ISO 9001:2008. Gennem kvalitetskontrolsystemet vil Tecnomatic:

 • styre produktionen i kvalitetsmæssigt øjemed
 • sikre at proces og emner har en høj kvalitetsmæssig standard, som opfylder kundens specificerede krav
 • sikre styrede forhold for dokumenter der vedrører proces og emner
 • motivere medarbejderne til at tænke i kvalitetsmæssige baner, så arbejdet udføres kvalitetsmæssigt forsvarligt i alle henseender

For hvert emne registreres alle kundens specifikationer, og der genereres automatisk et emneinstruktionskort, som indeholder alle nødvendige procesparametre til brug i produktionen.

Korrosionsklasser

Jernfosfateringen og den kromfri passivering sker for at opnå optimal lakvedhæftning og korrosionsbeskyttelse i henhold til korrosionskategorierne beskrevet i DS/EN ISO 12944-2:2000 Maling og lak – Korrosionsbeskyttelse af stålkonstruktioner med maling – Del 2: Klassificering af korrosionskategorier.

Korrosionsklasse Risiko
C1 Meget lille korrosionsrisiko.Indendørs med fugtighed under 60%
C2 Lille korrosionsrisiko.Emner til brug indendørs, i uopvarmede og ventilerede rum.
C3 Middel korrosionsrisiko.Emner til brug indendørs, ved skiftende temperatur og fugtighedEmner til brug udendørs i klima langt fra hav og industri
C4 Stor korrosionsrisikoEmner til brug, i tæt bebyggelse og i forbindelse med industriområderOver vand og ved kyster
C5 Meget stor korrosionsrisikoEmner i konstant fugtigt klima samt ved og i svær industri

Forbehandling ved Tecnomatic ligger indenfor følgende korrosionsklasser:

Forbehandling/Korrosionsklasse Zink Aluminium Stål/jern
Affedtning/fosfatering uden efterfølgende krom-fri passivering

C1

C1

C1

Affedtning/fosfatering med efterfølgende krom-fri passivering

C4

C5

C4

 

Arbejdsmiljø & Miljø

Anvendelsen af pulver og andre stoffer evalueres løbende, hvorved eventuelle farlige stoffer substitueres.
Den kromfri passivering sker i overensstemmelse med EU direktivet 2002/95/EF (RoHS direktivet) om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. Der anvendes Alodine 400, som er godkendt af GSB og QUALICOAT.
Tecnomatic Overfladebehandling A/S udarbejder og vedligeholder den lovpligtige Arbejdspladsvurdering (APV).