Proces og kvalitet

Tecnomatic Overfladebehandling A/S arbejder i henhold til internationale standarder og bestemmelser, herunder ISO 9001 og RoHS-direktivet.

Læs mere om vores politikker, målsætninger og standarder:

Kvalitetspolitik

  • Tecnomatic vil til stadighed fastholde et godt renommé blandt kunder og konkurrenter, som en kompetent og fleksibel samarbejdspartner
  • Tecnomatic skal være kendt og værdsat som en kvalitetsbevidst virksomhed, der sætter kundens krav og behov i fokus
  • Tecnomatic lægger vægt på at kunne rådgive kunderne om metoder til overfladebehandling og vil til enhver tid tilstræbe ny viden inden for overfladebehandling

Kvalitetsmålsætninger

For at sikre en ensartet håndtering og behandling af de specifikke emner, har Tecnomatic indført et kvalitetskontrolsystem frit efter DS/EN ISO 9001:2008. Gennem kvalitetskontrolsystemet vil Tecnomatic:

  • styre produktionen i kvalitetsmæssigt øjemed
  • sikre at proces og emner har en høj kvalitetsmæssig standard, som opfylder kundens specificerede krav
  • sikre styrede forhold for dokumenter der vedrører proces og emner
  • motivere medarbejderne til at tænke i kvalitetsmæssige baner, så arbejdet udføres kvalitetsmæssigt forsvarligt i alle henseender

For hvert emne registreres alle kundens specifikationer, og der genereres automatisk et emneinstruktionskort, som indeholder alle nødvendige procesparametre til brug i produktionen.

Korrosionsklasser

Jernfosfateringen og den kromfri passivering sker for at opnå optimal lakvedhæftning og korrosionsbeskyttelse i henhold til korrosionskategorierne beskrevet i DS/EN ISO 12944-2:2000

Maling og lak – Korrosionsbeskyttelse af stålkonstruktioner med maling.
Del 2: Klassificering af korrosionskategorier.

KorrosionsklasseRisiko
C1Meget lille korrosionsrisiko
Indendørs med fugtighed under 60%
C2Lille korrosionsrisiko
Emner til brug indendørs, i uopvarmede og ventilerede rum.
C3Middel korrosionsrisiko
Emner til brug indendørs, ved skiftende temperatur og fugtighed. Emner til brug udendørs i klima langt fra hav og industri.
C4Stor korrosionsrisiko
Emner til brug, i tæt bebyggelse og i forbindelse med industriområder. Over vand og ved kyster.
C5Meget stor korrosionsrisiko
Emner i konstant fugtigt klima samt ved og i svær industri.

Forbehandling ved Tecnomatic ligger indenfor følgende korrosionsklasser:

Arbejdsmiljø og miljø

Anvendelsen af pulver og andre stoffer evalueres løbende, hvorved eventuelle farlige stoffer substitueres.
Den kromfri passivering sker i overensstemmelse med EU direktivet 2002/95/EF (RoHS direktivet) om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. Der anvendes Alodine 400, som er godkendt af GSB og QUALICOAT.

Tecnomatic Overfladebehandling A/S udarbejder og vedligeholder den lovpligtige Arbejdspladsvurdering (APV).